Wielkie Księstwo Luksemburga jest monarchią konstytucyjną położoną w Europie Zachodniej. Luksemburg jest członkiem Unii Europejskiej oraz wchodzi w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwo to jest również członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD. Księstwo jest państwem stabilnym zarówno pod względem gospodarczym jak i politycznym. Luksemburg jest stroną sześćdziesięciu czterech umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i nie jest wpisane na czarną listę krajów OECD stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Spółki LuksemburgKancelaria Sadkowski i Wspólnicy wraz z partnerami zajmuje się wszelkimi kwestiami podatkowymi oraz handlowymi związanymi z prowadzeniem biznesu w Księstwie Luksemburga. Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w zakładaniu spółek w Luksemburgu, zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych. Specjaliści z departamentu Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego pomogą w przygotowaniu umowy spółki prawa luksemburskiego dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta lub jeżeli jest taka potrzeba przygotują umowę inwestycyjną. Prawnicy Kancelarii chętnie doradzą odnośnie planowanej restrukturyzacji Państwa biznesu, której częścią jest spółka prawa luksemburskiego. Ponadto zespół doradzi Państwu odnośnie lokalnego prawa handlowego, w tym procesów dotyczących reorganizacji spółek założonych w Luksemburgu, tj. podwyższenie kapitału, zmiana umowy spółki, sprzedaż udziałów, umorzenie udziałów, przekształcenie spółki, zmiany siedziby (redomiciliation), łączenie spółek związanych na prawie luksemburskim jak i transgraniczne łączenia spółki prawa luksemburskiego ze spółką znajdującą się poza granicami Księstwa. Zajmujemy się również doradztwem związanym z zakończeniem prowadzenia biznesu w Wielkim Księstwie Luksemburga w tym przeniesieniem majątku do wspólników oraz likwidacją spółki.

Jeżeli chcesz założyć spółkę prawa luksemburskiego zapraszamy do współpracy!