Korzystne reguły opodatkowania:

 • otrzymywanie dywidend: 0%,
 • otrzymywanie zysków kapitałowych (np. ze zbycia udziałów lub akcji): 0%,
 • otrzymywanie należności licencyjnych: 5,84% (IP box),
 • wypłacanie należności licencyjnych: 0%,
 • wypłacanie odsetek: 0%,
 • działalność operacyjna: 29,22%.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż Luksemburg:

 • jest jednym z największych, globalnych centrów finansowych,
 • charakteryzuje się nowoczesnym i wyrafinowanym systemem prawa korporacyjnego i podatkowego,
 • charakteryzuje się przyjaznym podejściem organów podatkowych do podatników,
 • jest stroną dużej liczby umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • jest członkiem Unii Europejskiej, korzysta z unijnych swobód gospodarczych,
 • korzysta ze zwolnień podatkowych na podstawie dyrektyw unijnych,
 • charakteryzuje się wysoką jakością obsługi prawnej i księgowej.

Korzyści spółek w Luksemburgu

Wielkie Księstwo Luksemburga jest monarchią konstytucyjną położoną w Europie Zachodniej. Luksemburg jest członkiem Unii Europejskiej oraz wchodzi w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

czytaj więcej
Podatki w Luksemburgu

Podatki w Luksemburgu

Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga podlega opodatkowaniu według najniższej stawki podstawowej podatku od towarów i usług w Unii Europejskiej, w wysokości 15,0%.

czytaj więcej
Stawiamy na rozwój

Stawiamy na rozwój

Skierowana do Państwa oferta powołania spółki kapitałowej na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga zawiera jedynie ogólny zarys wybranych zagadnień dotyczących rekomendowanej spółki.

czytaj więcej